12th Students Secured 90% & Above
STUDENTS SECURED 90%
Manya Durga MANYA DURGA 97.2
Jyotsana Thareja JYOTSANA THAREJA 95.8
Aastha Parashar AASTHA PARASHAR 95.4
Mayank Singh MAYANK SINGH 94.4
Yash Kaushik YASH KAUSHIK 94.4
Shivangi Sahay SHIVANGI SAHAY 94.4
Prashant Chaudhary PRASHANT CHAUDHARY 94.2
Pulkit Sharma PULKIT SHARMA 94
Shina Wadhwa SHINA WADHWA 94
Anshika Sharma ANSHIKA SHARMA 93.8
Prateek Lohan PRATEEK LOHAN 93.6
Spandan Srivastava SPANDAN SRIVASTAVA 93.6
Vaishali Garg VAISHALI GARG 93.6
Deepali Gupta DEEPALI GUPTA 93.6
Akshat Sahu AKSHAT SAHU 93.2
Khushboo Bansal KHUSHBOO BANSAL 93.2
Simran SIMRAN RATHOR 93
Alakh Mittal ALAKH MITTAL 92.6
Sagar Kumar SAGAR KUMAR 92.6
Aryan Srivastava ARYAN SRIVASTAVA 92.4
Divyanshu Sharma DIVYANSHU SHARMA 92
Shantanu Yadav SHANTANU YADAV 92
Sakshi Bansal SAKSHI BANSAL 91.8
Jyoti Saxena JYOTI SAXENA 91.4
Himanshu Sharma HIMANSHU SHARMA 90.6
Ayush Shukla AYUSH SHUKLA 90.2